Profesionálne výživové poradenstvo a detoxikačný program

Medicínske centrum formovania postavy, ako neštátna ambulancia estetickej medicíny, sa okrem neinvazívneho odbúravania nežiaduceho telesného tuku najaktuálnejšími technológiami zaoberá aj profesionálnym výživovým poradenstvom.

Výživové poradenstvo, ktorého výsledkom je INDIVIDUÁLNY STRAVOVACÍ PLÁN, rieši problematiku individuality človeka vo vzťahu k správnej – zdravie podporujúcej, rozvíjajúcej a udržujúcej výžive – vzhľadom na jeho vek, pohlavie, genetickú predispozíciu, telesnú konštitúciu, krvný obraz, životné a pracovné prostredie, mieru fyzickej aktivity, príp. pre zvolený druh terapie liposukcie. Zohľadňuje zdravotnú, osobnú, rodinnú aj stravovaciu anamnézu.

Cieľom individuálneho stravovacieho plánu je:

  • detoxikácia organizmu
  • redukcia telesnej hmotnosti
  • nastavenie organizmu na správnu životosprávu bez vedľajších účinkov
  • prevencia pred civilizačnými ochoreniami spôsobenými nepochopením vlastného organizmu
  • celkové ozdravenie fyzickej aj psychickej časti organizmu.

Individuálny stravovací plán je výsledkom spolupráce medzi klientom a našim tímom – manažérom, lekárom, verejným zdravotníkom, všeobecnými a diétnymi sestrami, športovým trénerom, kuchárom a kvalitnou cateringovou spoločnosťou.

Neoddeliteľnou súčasťou výživového poradenstva sú dve osobné konzultácie s klientom:

  1. Pri vstupnej konzultácii sa na základe krvného obrazu starého max. 1 mesiac (možnosť odberu krvi u nášho lekára) a dotazníka s množstvom otázok klientovi stanoví jeho dietologický profil.
  2. Pri výstupnej konzultácii predstavíme klientovi jeho individuálny stravovací plán s podrobnými inštrukciami a vzorovým jedálnym lístkom na 3 týždne.

Vývoj individuálneho stravovacieho plánu trvá 7 kalendárnych dní. V našom centre Vám ponúkame tieto balíčky služie v rámci jarného detoxikačného programu:

Balík „basic detox“ – je individuálny týždňový detoxikačný program, ktorý zahŕňa:

– 2 konzultácie s odborníkom na výživu (úvodnú + poradenstvo)

– vypracovanie individuálneho týždňového detoxikačného stravovacieho       plánu na základe krvného obrazu nie staršieho ako 3 mesiace

 – 2 x lymfodrenáže (po 40 min.)

– 1 x sauna (suchá, parná, infra) 

CENA – 60 EUR

Balík „exclusive detox“

je individuálny mesačný detoxikačný program, ktorý zahŕňa:

– 2 konzultácie s odborníkom na výživu (úvodnú + poradenstvo)

– vypracovanie individuálneho mesačného detoxikačného stravovacieho plánu na základe krvného obrazu nie staršieho ako 3 mesiace

– 4 x  lymfodrenáž (po 30 min.)

– 2 x sauna (suchá, parná, infra) 

CENA – 170 EUR

pozn.: v prípade záujmu je možné uskutočniť odber krvi u nášho lekára

Cenník

Objednať

V prípade záujmu o bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať pre bezplatnú konzultáciu.
proslim@proslim.sk
(+421) 907 245 488